Onderstaand contract kunt u kopieren en plakken in een Word-document, sla het daarna op op uw computer.

Of u kunt het downloaden, in de bewerkingsmodus invullen, opslaan en terugmailen.

Of u kunt het downloaden, invullen, scannen en mailen.

Adoptiecontract Stichting Esperanza Hoop voor Honden

Stichting Esperanza Hoop voor Honden, vertegenwoordigd door ……………………………………………………………….. , verder Esperanza te noemen, gevestigd Grote Dijlakker 30, 8701 KW te Bolsward, Nederland, geregistreerd bij de KvK onder nummer 52219410, RSIN nummer 8503 48 213 sluit met de adoptant, wiens gegevens hieronder genoemd worden, een adoptiecontract af betreffende het hieronder eveneens beschreven dier. Voor de adoptie gelden de op pagina 2 genoemde voorwaarden. Tevens is op dit contract het Nederlandse Recht van toepassing.

Gegevens adoptant

Dhr.Mevr:

Straatnaam:

Postcode, woonplaats:

Land:

Telefoon, vast:                                                                                   mobiel:

E-mailadres:

Identiteitsdocument, soort:                                                             nummer:

Beide partijen zijn het eens over de adoptie van de volgende hond:

Naam:                                                                                                Naam nieuw:

Gecastreerd/gesteriliseerd:

Ras:                                                                                                      Geslacht:

Geboren:                                                                                               Kleur:

Grootte:                                                                                              Aankomst Nederland:

Andere bijzonderheden:

Vaccinaties etc.: ontwormen, cocktailenting zoals in ................................ gebruikelijk, rabiesenting

Identiteitsdocument: Europees paspoort voor gezelschapsdieren, nummer:

Chip: ja                                                                                                chipnummer:

Adoptie zal plaatsvinden nadat Esperanza het volledig ingevulde en ondertekende adoptiecontract heeft ontvangen. Tevens dient de bijdrage van € 345,- betaald te zijn. Dit kan cash of door overmaking van het bedrag ten name van de stichting naar Triodos rekeningnummer NL13TRIO 0198487509, voor het buitenland BIC: TRIONL2U en IBAN: NL13 TRIO 0198 4875 09.


Paraaf adoptant:                                                                                              Paraaf namens Esperanza:blad 2 Voorwaarden

1.De adoptant verplicht zichzelf om aan alle voorwaarden te voldoen die nodig zijn voor de bescherming van het geestelijk en lichamelijk welzijn van het dier en behandelt het dier zoals elke goede dierenliefhebber zou doen.

2.De hond wordt in principe huishond, niet te lang alleen gelaten, mag niet aan een ketting gelegd worden of grotendeels in een kennel gehouden worden.

3.De hond krijgt verantwoorde voeding, bescherming tegen koude en hitte, voldoende ruimte en lichaamsbeweging in overeenstemming met zijn/haar ras, leeftijd en grootte.

4.De hond mag niet gebruikt worden voor zakelijke bezigheden, waaronder fokken.

5.De hond is gecastreerd/gesteriliseerd door Esperanza. Indien dit niet het geval is, dan is de adoptant verplicht dit uit te laten voeren zodra de hond hier oud genoeg voor is op kosten van de adoptant.

6.De gezondheid van de hond moet regelmatig (of naar de geldigheidsdata van het serum of naar het oordeel van de dierenarts) worden gecontroleerd middels vaccinatie en/of bloedonderzoek.

7.De hond is volledig gevaccineerd door Esperanza m.u.v. kennelhoest. Voor een wegtransport geldt soms wel de verplichting tot vaccinatie voor kennelhoest.

8.Een bezoek aan de eigen dierenarts na overdracht van de hond is aan te bevelen.

9.Esperanza is niet verantwoordelijk voor letsel of ziekten van de hond na de overdracht.

10.Vermissing van honden wordt te allen tijde ruim bekend gemaakt om de kans op opsporing zo groot mogelijk te maken.

11.De hond mag nooit overgedragen worden aan een organisatie die dierproeven uitvoert.

12.Indien een hond onverhoopt niet langer bij de adoptant kan blijven, wordt Esperanza geïnformeerd en wordt gestreefd naar goede herplaatsing. Indien dit kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van de adoptant. Er vindt geen restitutie van het adoptiebedrag plaats.

13.Euthanasie is alleen toegestaan indien er sprake is van indicatie van een dierenarts. De euthanasie moet uitgevoerd worden door een erkend dierenarts.

14.Esperanza heeft het recht om een huisbezoek te doen, zowel voor als na de overdracht van de hond. Dit mag gedaan worden om ons ervan te overtuigen dat de hond in orde is en gehouden wordt in overeenstemming met de voorwaarden in dit contract.

15.Indien men zich niet houdt aan één of meer voorwaarden van dit contract heeft Esperanza het recht om de hond terug te vorderen op kosten van de adoptant.

16.De adoptant steunt het werk van Esperanza door het betalen van de bijdrage in de adoptiekosten. Zie ook op onze website www.esperanzahoopvoorhonden.nl

17.Geen enkele mondelinge overeenkomst kan dit contract veranderen en veranderingen moeten schriftelijk door Esperanza worden afgegeven indien het nodig is om de woorden van een paragraaf van dit contract te veranderen. Geen enkele verandering in één of meer paragrafen heeft gevolgen voor andere paragrafen van dit contract.

18.Adoptant draagt binnen twee dagen na overdracht zorg voor het registeren van het chipnummer van de hond bij een daarvoor bestemde databank, zoals: http://www.ndg.nl/ .

19.Op de website van Esperanza staan aandachtspunten en verantwoordelijkheden die [de opvoeding van] een hond met zich brengt. Adoptant is zich daarvan bewust.


Dit contract, in tweevoud opgemaakt, is gelezen en begrepen.

Alle voorwaarden van dit contract zijn geaccepteerd.


Plaats:--------------------------------------------------------- Datum:-----------------------------------------------------------


Handtekening adoptant(en) --------------------------------------------------------------------------------------------------


Handterkening namens Esperanza ------------------------------------------------------------------------------------------