U kunt bovenstaande lijst downloaden, invullen, scannen en terugmailen of na de download in de bewerkingsmodus invullen en terugmailen

of onderstaande Vragenlijst kopieren en in een Worddocument plakken. Begin dan uw antwoord direct achter elke vraag te tikken. De regels verspringen vanzelf mee. Sla de ingevulde vragenlijst op op uw computer. U kunt hem dan als bijlage bij een e-mail insluiten

Vragenlijst Stichting Esperanza Hoop voor Honden

(NB: eerst kopieren, plakken in Word en begin dan uw antwoord direct achter elke vraag)


1a.Welke hond zou u willen adopteren? En waarom bij voorkeur deze hond?

1b.Om welke reden wilt u een hond?

1c.Kiest u bewust voor een rescue-dier?


2a.Hoe is de gezinssamenstelling en wat zijn de leeftijden van de gezinsleden?

2b.Heeft iemand last van allergie, astma?

2c.Gaan alle leden van het gezin akkoord met de adoptie?

2d.Komen er vaak kinderen over de vloer?


3.Hebt u momenteel (een) hond(en)? Ras, karakter, gesterlisiseerd e.a.


4.Andere/eerdere ervaringen met honden:

4a.In uw jeugd of van bekenden?

4b.Vorige honden van u zelf: hoe lang bij u, reden van overlijden, ras, herkomst, e.d.


5.Hebt u nog andere huisdieren? En zijn die gewend aan honden?


6a.Bent u bereid een cursus te volgen met de hond?

6b.Deed u eerder een cursus met de hond en hoe is die bevallen?

6c.Had u ooit problemen met een hond en hoe pakte u dat aan?

6d.Hebt u ooit een hond weg moeten doen? Zo ja, waarom?


7a.Wat is uw woonsituatie? Bijv. soort woning, evt. traplopen, aan water, in centrum, buiten e.d.?

7b.Hebt u een tuin, welke afmetingen, is die omheind?

7c. Hoe is de tuin omheind? Hoe hoog is de afscheiding?


8a.Wat zijn uw werktijden en die van uw eventuele partner?

8b.Zijn daarin veranderingen te verwachten?

8c.Hoe lang moet de hond alleen blijven?


9a.Welk gezinslid zal verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de hond?

9b.Wie laat de hond uit?

9c.Hoe lang loopt u met de hond, hoe vaak en waar?

9d.Hoelang mag hij/zij loslopen?


10a.Woont de hond binnenshuis of buitenshuis?

10b.Mag hij vrij rondlopen of zijn er beperkingen?

10c.Waar is zijn/haar slaapplaats?


11a.Mogelijk zijn er (start)problemen qua zindelijkheid of anderszins, is dat een probleem?

11b.Zijn sporen van een eventueel minder goed leven (litteken, gebit bijv.) een probleem?


12a.Welke opvang/oppas hebt u eventueel voor de hond?

12b.Waar is de hond tijden uw vakantie?

12c.Bij alleenstaanden, ouderen: waar gaat de hond naar toe, als er (tijdelijk) met u iets gebeurt?


13.Gaat u akkoord dat wij af en toe contact opnemen over de hond/cq. langskomen en wilt u ons op de hoogte houden hoe het met hem/haar gaat?


14.Zijn er op korte termijn veranderingen te verwachten (verbouwing, verhuizing, verandering gezinssamenstelling)?


15.Bent u zich bewust van de kosten (hondenbelasting, (soms speciaal) voer, dierenarts, verzekeringen)?


16.Hebt u opmerkingen/vragen?


NB: Op de website van Esperanza staan aandachtspunten en verantwoordelijkheden m.b.t. het hebben en opvoeden van een [buitenlandse] hond. Tevens treft u daar de tekst van het adoptiecontract aan.


Uw gegevens :

Naam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoon thuis:                                                                             mobiel:

E-mail:

Onze gegevens :

Esperanza Hoop voor Honden, Dirkje Plantinga en Michiel de Ruiter

Grote Dijlakker 30, 8701 KW BOLSWARD

mail: info@esperanzahoopvoorhonden.nl website: www.esperanzahoopvoorhonden.nl

Kamer van Koophandel: nr. 52219410, RSIN-nummer: 8503 48 213, Triodosrekening: NL13TRIO 0198 4875 09