Contactgegevens

U kunt ons steunen door te storten op 
Stichting Esperanza Hoop voor Honden te Bolsward
NL13 TRIO 0198487509 BIC:TRIONL2U
Giften zijn aftrekbaar (ANBI-status)


Bestuursgegevens:
D.Plantinga, voorzitter                            Grote Dijlakker 30, 8701 KW Bolsward
M.A. de Ruiter, secretaris/penningmeester Grote Dijlakker 30, 8701 KW Bolsward
R.Meerhoff, lid                                        Middelie 88, 1472 GT Middelie

Mail:     
    info@esperanzahoopvoorhonden.nl 
Telefoon:  gaarne mailen, voor adopties zie Ter adoptie of Over adoptie
Adres:      Grote Dijlakker 30, 8701 KW Bolsward

persoonlijke mailadressen:    dplantinga@planet.nl
                                      
  ma.deruiter@planet.nl