Over adoptie en formulieren


Indien u één van onze honden wilt adopteren verzoeken wij u ons
uitgebreid te mailen met gegevens over uw motivatie, uw ervaring
met honden, uw werksituatie en werktijden (hoelang moet de hond alleen zijn),
uw woonsituatie (ruimte,trappen, omheinde tuin), uw wandelgedrag met honden, de mogelijkheden ertoe in uw omgeving en eventuele opvangmogelijkheden bij ziekte.

LET OP: U kunt het info-formulier en het adoptiecontract downloaden vanaf de betreffende pagina of selecteer de tekst, plak die in een Word-document, print dat uit, vul het in, scan het ingevulde document en mail het naar ons. Natuurlijk mag u het ook per post sturen.


-------------------------------------------------------------------------------------------
U kunt ons steunen door te storten op
Stichting Esperanza te Bolsward
binnenland rek nr 198487509 op naam van de stichting
buitenland NL13 TRIO 0198487509 BIC:TRIONL2U

Bedenk dat adoptie niet ons doel en uiteindelijk ook geen oplossing is, wij doen
het alleen om dieren in nood te helpen. Onze focus ligt op preventie,
voorlichting, educatie, beinvloeding politiek en samenwerking met
dierenorganisaties.Maar wij sluiten onze ogen niet voor noodsituaties,
waar wij tegen oplopen.In Nederland is er daarom een beperkte adoptie-organisatie met opvangmogelijkheden.
Adverteren, potentiele adoptiegezinnen scannen, vluchtbegeleiding en transport en ook
zonodig opvang zijn de organisatie-activiteiten,
die de stichting ondersteunt en ook zelf uitvoert.Financiele adoptie
De stichting kan bewerkstelligen dat u een hond financieel adopteert voor € 5,- per maand.
De foto komt dan op deze website.
Mail: info@esperanzahoopvoorhonden.nl

Een hond adopteren
Een hond adopteren kan ook. Wij adverteren op de bekende websites MP, Baasje Gezocht, etc.
De adoptiekosten bedragen €295,-, het betreft een gift voor de noodzakelijke medische kosten, waaronder sterilisatie, rabies en cocktailentingen, ontwormen, vlooien- en teken bestrijding, bloedonderzoek (Middellandse zeeziekten), eerste opvang, huid- en vachtverzorging, evt. vrijkopen uit de perrera en de noodzakelijke vervoerskosten. Uiteraard betalen wij de gemaakte kosten aan de refugio, die deze kosten heeft gemaakt.

Helaas zijn de mogelijkheden voor vervoer steeds beperkter en het vervoer moet (terecht) aan steeds meer eisen voldoen, waardoor het duurder is. Meestal komen we tekort aan het adoptiebedrag en moeten we dat aanvullen met donaties, die eigenlijk bedoeld zijn voor bewustwordingsactiviteiten inzake dierenwelzijn in het land van herkomst.

Indien u een adoptiehond kiest dient u een vragenformulier in te vullen en Esperanza doet bij u
huisbezoek. Dan moeten allen, die later de hond opvoeden en uitlaten aanwezig zijn.
Voor definitieve adoptie tekent u een adoptiecontract. Dat betekent dat u daarna voor de hond zorgt zo goed als u kunt. Als u de hond onverhoopt weg wilt doen, handelt u volgens de regels van het contract.
Mail: info@esperanzahoopvoorhonden.nl


Een zwerfhond heeft een (emotioneel) rugzakje

Het is van belang bij adoptie van een hond uit het buitenland te bedenken, dat geen van
deze honden de onbezorgde jeugd hebben gehad, die een pup hier heeft. Mishandeld,
weggejaagd, verwaarloosd, dit type ervaringen laat zijn sporen achter in hun gedrag.
Veelal zie je dat niet de eerste keren, maar komt hun waakzaamheid, hun dominantie,
hun angstagressie later naar buiten. Deze waarschuwing is niet bedoeld om geen hond
uit het buitenland te adopteren, maar om bewust te kiezen voor het bieden van heel
veel vertrouwen aan zo'n hond. Veelal betekent het dat de opvoeding deels op een andere
manier moet gebeuren.
Flinkheid als 'ik zorg wel dat hij daar snel overheen groeit', is dan onverstandig, slaap als
het nodig is gewoon de eerste nacht(en) bij hem of laat hem/haar bij jou slapen.
Je hoeft niet bang te zijn voor verwennen: het gaat erom dat de vertrouwensband eerst
optimaal is, daarna zal hij er geen probleem mee hebben om alleen te slapen.
Het voorbeeld van slapen geldt ook in andere situaties. leren gaat prima, als de
vertrouwensband er is. Een onbezorgde pup uit Nederland is er direct klaar voor,
een hond met bangheid en slechte ervaringen niet.

Verzekering
Esperanza adviseert u een ziektekostenverzekering voor uw hond af te sluiten.
Als uw hond pech heeft en ziek is of ergens last van heeft, kunnen de dierenartskosten snel oplopen.

Nieuws van reeds geadopteerde honden
Onder de kop 'Gelukshonden' ziet u nieuws over reeds geadopteerde honden en reacties van hun baasjes.Esperanza onderschrijft de gedragscode voor adoptie van het AFP
Gedragscode adoptieAdoptie en/of emigratie

Ten aanzien van activiteiten die te maken hebben met de emigratie en adoptie van zwerfdieren
uit het buitenland door stichtingen die aangesloten zijn bij Stray Animal Foundation Platform
geldt de volgende gedragscode:

1. De stichting heeft tot doel het leveren van diensten die het verbeteren van het welzijn van de dieren beoogt.

2. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden, worden vlak voor
emigratie gescreend op gezondheid door een dierenarts. Het dier wordt gechipt.
Gezondheidsgegevens en chipnummer worden bijgeschreven in een dierenpaspoort.

3. Buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie
zijn gecastreerd met uitzondering van hele jonge dieren en dieren op leeftijd.

4. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor
emigratie zijn gevaccineerd (Rabiës en andere noodzakelijk vaccinaties conform de invoereisen
van het land van invoer en conform de eisen van het land van doorvoer). Voor rabiës geldt een
inwerkperiode van het vaccin van 21 dagen voor de vervoersdatum. Een jong dier mag vanaf
de leeftijd van drie maanden worden gevaccineerd tegen rabiës. Het is mogelijk een jong dier
zonder rabiësvaccinatie te emigreren, mits een schriftelijke verklaring afgegeven is dat het dier
niet met mogelijk met rabiës besmette dieren in aanraking is geweest.

5. Alle buitenlandse dieren die door de stichting ter adoptie aangeboden worden voor emigratie
zijn ontwormd en behandeld tegen teken en vlooien.

6. De stichting emigreert geen pups die jonger zijn dan drie maanden (leeftijd van de eerste rabiësvaccinatie)
en drie weken (inwerktijd rabiësvaccin), tenzij het vervoer plaatsvindt met de moeder.
Voor pups buiten de EU geldt een minimale leeftijd van zeven maanden omdat een maand
na vaccinatie de rabiëstiter in het bloed bepaald moet worden en er na de titerbepaling drie
maanden gewacht moet worden voor het transport mag plaatsvinden.

7. Transport en invoer gebeurt volgens de richtlijnen van het ministerie van Voedsel- en Warenautoriteit.

8. De stichting hanteert nazorg nadat de dieren geadopteerd zijn en verzorgt eventuele herplaatsing
binnen de stichting, zodat het dier niet in een Nederlands asiel terecht komt.
Hierbij verklaart ondergetekende dat de stichting namens wie opgetreden wordt, zich bij alle
adoptie- en emigratiewerkzaamheden zal houden aan de bovenstaande gedragscode