Stichting, ANBI, KvK, Wat Doen We

U kunt ons steunen door te storten op
Stichting Esperanza te Bolsward
NL13 TRIO 0198487509 BIC:TRIONL2U

Giften zijn aftrekbaar

Handelsregister Kamer van Koophandel-nummer: 52219410

Belasting nummer voor de ANBI-status RSIN-nummer: 850348213

Stichting Esperanza Hoop voor Honden heeft de gedragscode van de (Stray) Animal Foundation Platform (AFP) ondertekend en werkt geheel volgens Nederlandse en Europese wetgeving bij het vervoer, het houden en verzorgen van dieren ( Besluit en Regeling Houders van Dieren uit 2014). Dat houdt in dat de opvanglocatie een ubn-numme heeft en de stichting een nVWA-registratie om haar adoptiewerk uit te voeren. De stichting houdt een inslag- en uitslagregister bij van alle adoptiehonden. Dit register kan om privacyredenen (contactgegevens adoptanten) niet op de website worden gepubliceerd.

De opvanglocatie, UBN- nummer 6444172                                                              UBN

Registration of European Trade Recognition, approval number: 317612         nVWA

De stichting Esperanza Hoop voor Honden stelt zich ten doel:

- Het organiseren van projecten, die het doel van de stichting dienen.
- Het bieden van financiële, persoonlijke en materiele hulp aan dierenasiels.
- Publiciteit t.b.v. de asielhonden met als doel meer honden een nieuw thuis   geven, eventueel in Nederland
- Waar mogelijk dieren in nood helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden e.a.
- Bevorderen dat men katten en honden laat steriliseren/castreren.
- Publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen

Het doel van de stichting is niet gericht op het maken van winst. Sponsorgelden worden verworven uit
donaties en activiteiten. Bestuursleden genieten geen enkele vergoeding voor hun kosten en werkzaamheden.

De ANBI-status is verkregen met ingang van 07 maart 2011. De beschikking is gedagtekend op 28 april 2011,
dossiernummer 78360. Het fiscaalnummer van de stichting is RSIN 850348213. 8503 48 21
De status houdt in dat giften kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen boven een bepaalde
drempel (1% van het onzuiver inkomen) en tot een bepaald maximum (10% van het onzuiver inkomen).
Bovendien kan de stichting legaten en erfenissen vrij van successierechten ontvangen.

U kunt deze status controleren op de website van de belastingdienst (zoeken op ANBI).

RSIN staat voor R echtspersonen en S amenwerkingsverbanden I nformatie N ummer


De stichting 'Esperanza Hoop voor Honden' is opgericht op 7 maart 2011.

Wat doen we?

De Stichting Esperanza Hoop voor Honden helpt organisaties en
individuen, die helpen het dierenleed in Spanje en Roemenie
ter plekke te verlichten.
Helpen betekent cultuur veranderen door
-directe hulp te bieden in opvang en of refugio,
-samenwerken met organisaties die hetzelfde doel nastreven,
-educatie verzorgen,
-politiek beïnvloeden,
-campagnes (w.o sterlisatie-) ondersteunen.
-demonstreren

Dat zijn dus ook de dingen die we doen!

Grootscheepse adoptie is niet de oplossing voor het veranderen van de cultuur.
Het gevaar van handel ligt dan zelfs op de loer.
Maar als wij helpen, lopen we wel tegen een aantal noodgevallen aan.
Dan proberen we voor die dieren een plekje in Nederland te zoeken.
De stichting kent dus een klein adoptiestroompje. Uiteraard gaat het geld
dat adoptie oplevert naar de refugio's voor hulp.


Alle buitenlandse reis- en verblijfkosten betalen wij privé en niet van onze stichting. Voor vrijwilligerswerk betaalt de stichting 0,19 de km.


Wij zetten ons in voor het bevorderen van dierenwelzijn en cultuurverandering in het omgaan met dieren in het algemeen en in het bijzonder. De wijze van omgaan met dieren in zuidelijke landen van Europa was de aanleiding om onze activiteiten voor dierenwelzijn in een stichtingsvorm te doen. Een organisatie met een rechtsvorm sluit zich gemakkelijker officieel aan bij andere initiatieven.

Zo is onze stichting toegetreden tot het Animal Foundation Platform.Het gaat ons namelijk niet alleen om het geven van directe hulp,
maar ook om samen met anderen politiek en wetgeving op nationaal en Europees niveau te beïnvloeden.

Op concreet niveau ondersteunen wij verschillende projecten (zie bij Projecten). Het gaat dan om het financieren van shelters, het betalen van voer, dierenartskosten of het ondersteunen van adopties naar binnen- en buitenland. Wij waken er wel voor dat een focus op adopties niet een stimulans is voor bijv. hondenhandel.

Op dit moment, na afronding van een aantal projecten, zit de stichting in een oriëntatiefase. Wij onderzoeken of het wenselijk en
mogelijk is een kleine, particuliere adoptie-organisatie voor gehandicapte honden op te zetten met vrienden in Spanje. Uiteraard moet elke deelnemer voldoen aan onze eisen van transparantie inzake het omgaan met middelen, betrokken omgaan met medewerkers/vrijwilligers,
aandacht voor het te adopteren dier vanuit diens belang en niet vanuit het belang van potentiële fosterparent, willen bijdragen
aan plaatselijke en/of regionale activiteiten inzake het verbeteren van dierenwelzijn.

Wij zijn natuurlijk ook altijd op zoek naar sponsoren en donateurs.