Financiële Jaaroverzichten

De stichting bankiert bij de Triodosbank:

nr: NL13TRIO 019.84.87.509

BIC: TRIONL2U

Het Beleidsplan van de stichting Esperanza Hoop voor Honden zal er op gericht zijn middelen te verwerven om projecten te ondersteunen, die het dierenwelzijn bevorderen. Het beleidsplan is één van de ANBI-voorwaarden.

De werving van middelen zal o.a. geschieden door het verwerven van structurele donaties van adoptanten van honden en incidentele donaties van dierenvrienden. In de pagina's hierachter is de tekst van het beleidsplan en een begroting gecombineerd met een actueel financieel verslag opgenomen.

Het beloningsbeleid: Esperanza betaalt geen loon. Betsuurders en vrijwlligers kunnen hun kosten declareren. Voor hen geldt alleen de regeling van reiskosten voor zover het reizen betreft, die directe hulp aan honden of materialen voor honden betekent. Dat geldt alleen voor autokosten binnen Nederland, nu € 0,21 per km. Voor één van geldt ook een vergoeding voor communicatiekosen van € 20,- per maand. Alle internationale reis- en verblijfkosten door bestuurders gemaakt worden privé betaald. Diegenen, die kosten krijgen vergoed mogen hun vergoeding ook aan de stichting doneren.


U kunt ons helpen door geld te storten, donaties te doen of legaten de doneren, alles aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
Stichting Esperanza te Bolsward
IBAN: NL13 TRIO 0198487509
BIC: TRIONL2U

Hieronder de link naar het ANBI -format formulier van de belastingdienst

 

Financieel Verslag 2023

 

                                                                          1 jan 2023                         31 dec 2023

Saldo bankrekening                                     €  16379,91                       € 15660,67  

 

Saldo daling 2023                                          €     719,24

 

Grootboek 2023

                                                                          ontvangsten                     uitgaven

 

Adoptiedonaties derden                             €     5005,00

Donaties derden                                            €    12474,95                                   

Donaties van bestuur                                   €     4190,14

Fiscale gift reiskosten huisbezoek             €     1921,05

Transport honden  Spanje                                                                      €    2212,94,-

Roemenië Cluj NUCA                                                                               €    1000,-

Hulp aan individuele honden                                                                 €     8317,10

Dierenopvang NL voer en medisch                                                       €     4743,71

Refugio Sierra Nevada Granada                                                            €     2500,-

Refugio Protectora Andalucia                                                                €      2250,-

Onkosten Algemeen                                                                                 €      1245,58

Reiskosten huisbezoeken                                                                        €     1921,05

Adverteren voor adoptie                                                                        €       120,-

 

                                                                          ____________                 ____________ 

Totaal                                                               € 23591,14                        € 24310,38

 

Sado stijging                                   €    719,124

 

Balans 31 dec 2023

 

Activa                                                                             Passiva

Financiële activa             € 15660.67                        Onverdeeld Vermogen                 €   10660,67

Debiteuren                       €          0,-                           Voorziening opvang specifiek     €    5000,-

                                               ________                                                                                  _________

Totaal                                 € 15660.67                                                                                   €   15660.67

 

Toelichting

 

In 2023 hebben 18 adopties plaatsgevonden, 3 minder dan in 2022

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (tussen 130 en 175,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten.

 

Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties en medische kosten voor individuele honden, waaronder een hartoperatie van totaal ca € 4000,-.

 

Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,21 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken.

 


Verslag 2022


1 jan 2022                        31 dec 2022

Saldo bankrekening                                  € 11760,78                      € 16379,91


Saldo stijging 2022                                     €   4619,13


Grootboek 2022

ontvangsten                    uitgaven


Adoptiedonaties derden                           €     4187,50

Donaties derden                                         €     6577,50

Donaties van bestuur                                €    6186,33

Fiscale gift reiskosten huisbezoek           €    1479,42

Transport honden Spanje                                                                   €    3332,-

Roemenië Cluj NUCA                                                                           €    500,-

2Hulp aan individuele honden                                                           €     852,33

Dierenopvang NL voer en medisch                                                    €    4524,19

Refugio Sierra Nevada Granada                                                         €     1550,-

Refugio Protectora Andalucia                                                            €       750,-

Onkosten Algemeen                                                                             €       703,68

Reiskosten huisbezoeken                                                                    €     1479,42

Adverteren voor adoptie                                                                     €       120,-


____________                  ____________

Totaal                                                           € 18430,75                       € 13811,62


Sado stijging                                  €   4619,13


Balans 31 dec 2020


Activa                                                                          Passiva

Financiële activa             € 16379,91                       Onverdeeld Vermogen               €   11379,91

Debiteuren                      €          0,-                          Voorziening opvang specifiek             €   5000,-

________                                                                              _________

Totaal                               € 16379,91                                                                               €   16379,91


Toelichting


In 2022 hebben 21 adopties plaatsgevonden, 20 minder dan in 2021

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (tussen 130 en 175,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten.


Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties.


Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken.Financieel Verslag 2021


1 jan 2021                        31 dec 2021

Saldo bankrekening                                  € 11022,22                      € 11760,78


Saldo stijging 2021                                     €   738,56


Grootboek 2021

ontvangsten                    uitgaven


Adoptiedonaties derden                           €   10925,-

Donaties derden                                         €     3628,69

Donaties van bestuur                                €    6780,-

Fiscale gift reiskosten huisbezoek           €    1946,36

Transport honden Spanje                                                                   €    6796,20

Roemenië Cluj NUCA                                                                           €    500,-

Zwerfhonden straat Boekarest                                                          €     200 ,-

Hongarije                                                                                                €     100,-

Hulp aan individuele honden                                                             €     1681,19

Dierenopvang NL voer en medisch                                                    €    3671,77

Refugio Sierra Nevada Granada                                                         €     2500,-

Refugio Protectora Andalucia                                                            €     4500,-

Onkosten Algemeen                                                                             €       425,97

Reiskosten huisbezoeken                                                                    €     1946,36

Adverteren voor adoptie                                                                     €       220,-


____________                  ____________

Totaal                                                           € 23280,05                       € 20541,49


Sado stijging                                  €   738,56


Balans 31 dec 2020


Activa                                                                          Passiva

Financiële activa             € 11760,78                       Onverdeeld Vermogen               €   6760,78

Debiteuren                      €          0,-                          Voorziening opvang specifiek             €   5000,-

________                                                                              _________

Totaal                               € 11760,78                                                                               €   11760,78


Toelichting

In 2021 hebben 41 adopties plaatsgevonden, 1 meer dan in 2020De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (tussen 130 en 175,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten.

Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden. Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties.

Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken. Voor één vrijwilliger geldt een maandvergoeding van € 20,- voor communicatie.


Financieel Verslag 2020


1 jan 2020                         31 dec 2020

Saldo bankrekening                                     €   8085,41                        € 11022,22


Saldo stijging 2020                                        €   2936,81


Grootboek 2020

ontvangsten                      uitgaven


Adoptiedonaties derden                             €   12495,-

Donaties derden                                            €     4037,50

Donaties van bestuur                                   €    2685,-

Fiscale gift reiskosten huisbezoek             €    1788,28

Transport honden Spanje                                                                      €    5567,50

Roemenië Cluj NUCA                                                                               €    1000,-

Zwerfhonden straat Boekarest                                                             €      100 ,-

Hongarije                                                                                                    € 100,-

Dierenopvang NL voer en medisch                                                       €    1974,13

Refugio Sierra Nevada Granada                                                            €     3125,-

Refugio Protectora Andalucia                                                                €     3700,-

Onkosten Algemeen                                                                                 €       565,86

Reiskosten huisbezoeken                                                                        €     1788,28

Adverteren voor adoptie                                                                        €       148,20


____________                 ____________

Totaal                                                              € 21005,78                        € 18068,97


Sado stijging                                   € 2936,81


Balans 31 dec 2020


Activa                                                                             Passiva

Financiële activa             € 11022,22                        Onverdeeld Vermogen                 €   6022,22

Debiteuren                       €          0,-                           Voorziening opvang specifiek     €   5000,-

________                                                                                  _________

Totaal                                 € 11022,22                                                                                   €   11022,22


Toelichting


In 2020 hebben 40 adopties plaatsgevonden, 1 meer dan in 2019

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (ca 130,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten.


Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties.


Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken. Voor één vrijwilliger geldt een maandvergoeding van € 20,- voor communicatie.Financieel Verslag 20191 jan 2019                         31 dec 2019

Saldo bankrekening                                     €   7790,64                        €   8085,41


Saldo stijging 2019                                        €     294,77


Grootboek 2019

ontvangsten                      uitgaven


Adoptiedonaties derden                             €   10620,-

Losse donaties derden                                 €   1163,27

Donaties van bestuur                                   €    1833,-

Fiscale gift reiskosten huisbezoek             €    1761,87

Donatie voor actie Pirate                            €    1351,94,-

Transport honden Spanje                                                                      €    3067,-

Boekarest Popesti shelter The Nature                                                 €    2000,-

Zwerfhonden straat Boekarest                                                             €      100 ,-

Donatie sterilisatie NUCA Cluj                                                               €     1000,-

Dierenopvang NL voer en medisch                                                       €    1540,80

Refugio Sierra Nevada Granada                                                            €     2250,-

Refugio Protectora Andalucia                                                                €     3000,-

Steun aan individuele honden                                                               €       505,35

Onkosten Algemeen                                                                                 €       508,29

Reiskosten huisbezoeken                                                                        €     1761,87

Adverteren voor adoptie                                                                        €       702


____________                 ____________

Totaal                                                              € 16730,08                       € 16435,31


Sado stijging                                   € 294,77


Balans 31 dec 2018


Activa                                                                             Passiva

Financiële activa             €   8085,41                        Onverdeeld Vermogen                 €   3085,41

Debiteuren                       €          0,-                           Voorziening opvang specifiek     €   5000,-

________                                                                                  _________

Totaal                                 €   8085,41                                                                                   €   8085,41


Toelichting


In 2019 hebben 39 adopties plaatsgevonden, 8 minder dan in 2018

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (ca 130,-) en vaak dierenarts-, advertentie en opvangkosten.


Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is sinds 2018 toegenomen mede door specifieke acties.


Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken.


Financieel Verslag 2018


1 jan 2018                        31 dec 2018

Saldo bankrekening                                  €   6517,44                       €   7790,64


Saldo stijging 2018                                     €   1273,20


Grootboek 2018

ontvangsten                    uitgaven


Adoptiedonaties derden                           €   10900,-

Losse donaties derden                              €   6085,-

Donaties van bestuur                                €    1294,57

Fiscale gift reiskosten huisbezoek           €    2205,71

Donatie samenwerkende Dierencl          €    2920,-

Donaties voor Esperanza schutting         €    3466,62

Project UBN-locatie schutting                                                            €    7383,89

Transport honden Spanje en Polen                                                  €    3838,20

Boekarest Popesti shelter The Nature                                              €    4000,-

Zwerfhonden straat Boekarest                                                          €      250 ,-

Uitgaven Dierenopvang NL                                                                 €     1701,32

Refugio Sierra Nevada Granada                                                         €     1875,-

Refugio Protectora Andalucia                                                            €     3450,-

Steun aan individuele honden                                                           €       397,30

Onkosten Algemeen                                                                             €       497,28

Reiskosten huisbezoeken                                                                    €     2205,71


____________                ____________

Totaal                                                           € 26871,90                      € 25598,70


Sado stijging                                  € 1273,20


Balans 31 dec 2018


Activa                                                                          Passiva

Financiële activa             €   7790,64                       Onverdeeld Vermogen               €   4315,64

Debiteuren                      €   1525,-                          Voorziening opvang specifiek              €   5000,-

________                                                                              _________

Totaal                               €   9315,64                                                                               €   9315,64
Toelichting

In 2018 hebben 43 adopties plaatsgevonden, een meer dan in 2017

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio (ca € 150,-), de vervoerskosten naar Nederland (ca 130,-) en vaak dierenartskosten. Een aantal te ontvangen bijdragen van die 43 worden in 2019 verantwoord.

Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden.

Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is aanmerkelijk toegenomen mede door de specifieke actie ten behoeve van de schutting van de UBN-locatie van Esperanza.

Dit jaar zijn de transportkosten (alle over de weg via traces) apart verantwoord.

Esperanza vergoedt de huisbezoeken à € 0,19 de km. De kosten gemaakt voor huisbezoeken door heel Nederland (à 0,19 per km) zijn als gift weer aan Esperanza geschonken.

Financieel Verslag 2017


1 jan 2017                                        31 dec 2017

Saldo bankrekening                      €   663,20                                        €   6517,44

Saldo stijging 2017                         €   5854,24

Grootboek 2017

ontvangsten                                    uitgaven

Adoptiedonaties derden              €   6450,-

Losse donaties derden                  €    2544,10

Donaties dR Pl                                €    8525,-

Donatie reiskosten dR Pl              €    1661,36 fiscale gift

Donatie Meerhof                           €    6100,-

Steun zwerfhonden Roemenië                                                              €   5545,-

Zwerfhonden Boekarest The Nature                                                    €    5132,-

Zwerfhonden straat Boekarest                                                             €      325,-

Uitgaven Dierenopvang                                                                           €       797,83

Ref Sierra Nevada Granada                                                                    €     1725,-

Ref Protectora Andalucia                                                                        €     1950,-

Steun aan individuele honden                                                               €       601,75

Onkosten Algemeen                                                                                 €     1688,28

Onkosten autoritten                                                                                 €     1661,36


____________                               ____________

Totaal                                               € 25280,46                                      € 19426,22

Sado stijging                                   € 5854,24


Toelichting

In 2017 hebben 28 adopties plaatsgevonden, een meer dan in 2017

De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio, de vervoerskosten naar Nederland en vaak dierenartskosten. Een aantal te ontvangen bijdragen van die 28 worden in 2018 verantwoord.

Een donatie van € 5000,- is geboekt als voorziening voor opvang van specifieke honden. Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is aanmerkelijk toegenomen tot € 2544,10.

In Cluj-Napoca is de stichting van een dierenkliniek financieel ondersteund in samenwerking met de dierenorganisatie NUCA en met de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Cluj. Verbetering van de vaardigheden van dierenartsen en hulp aan minder vermogenden bij medische ingrepen van hun dier is hierdoor mogelijk gemaakt.

Het shelter The Nature-a heritage for the future is ondersteund bij het verbeteren van de dierenverblijven en de infrastructuur.

Verder is steun verleend aan de shelters in Andalucia (Protectora Granada in Fuente Vaqueros en Sierra Nevada in Padul)

Ook hebben we weer verschillende individuele honden kunnen helpen.

Financieel Verslag 2016


1 jan 2016                                        31 dec 2016

Saldo bankrekening                      €   2996,02                                       €      663,20


Saldo daling 2016                           €   2332,82


Grootboek 2016

ontvangsten                                    uitgaven


Adoptiedonaties derden              €   4150,26

Losse donaties derden                  €      620,-

Donaties bestuurders € 13651,92

Donatie reiskosten €    1937,05

Steun zwerfhonden Roemenië                                                              € 10117,62

Zwerfhonden Boekarest                                                                         €    2504,53

Zwerfhonden Hongarije                                                                          €       245,-

Uitgaven Dierenopvang                                                                           €       356,61

Ref Sierra Nevada Granada                                                                    €     2044,-

Ref Protectora Andalucia                                                                        €     3967,-

Steun aan individuele honden                                                               €     1271,68

Onkosten Algemeen                                                                                 €       248,56

Vervoer binnenland €     1937,05


____________                               ____________

Totaal                                               € 20359,23                                      € 22692,05


Sado daling                                     € 2332,82


Toelichting


In 2016 hebben meer adopties plaatsgevonden: 27. De kosten van adopties zijn meestal hoger dan de adoptiebijdrage. De kosten bestaan uit een afdracht aan de refugio, de vervoerskosten naar Nederland en vaak dierenartskosten. Een aantal te ontvangen bijdragen van die 27 worden in 2017 verantwoord. Het aantal individuele donaties voor het werk van de stichting is toegenomen tot € 620,-


Jaar 2015

Ontvangsten
Ontvangsten van derden           € 1585,-
Ontvangsten van bestuurders   € 6442,52

Donatie Kosten vervoer € 3063,56

________

Totale Ontvangsten 2015 € 11091,08

Uitgaven

St. Animal Fellows                   € 1000,-
Hulp Individuele Dieren           € 3226,55
Diverse ondersteuning dieren € 505,20
Projecten Roemenië               € 4130,22
Projecten Hongarije               € 296,83
Projecten Spanje                   € 1000,-
Onkosten Algemeen            € 282,79

Kosten vervoer € 3063,56

________
Totale Uitgaven 2014            € 13505,16

Saldo 1 januari 2015         € 5410,10
Saldo 31 december 2015 € 2996,02
Saldo mutaties (daling)    € 2414,08


Opm: door stichtingsbestuurders zijn alle reis- en verblijfkosten,
zowel voor het buitenland (vervoer adoptiedieren) als in het
binnenland (huisbezoeken, honden halen en brengen,etc.)
ten behoeve van dieren privé gemaakt, dus niet ten laste van
de stichting.Jaar 2014

Ontvangsten
Ontvangsten van derden              € 3890,-
Ontvangsten van bestuurders       € 3546,89
________
Totale Ontvangsten 2014              € 7436,89

Uitgaven
Hulp Individuele Dieren   € 2356,70
Diverse ondersteuning dieren   € 1831,89
Projecten Roemenië € 2380,-
Projecten Hongarije                    € 1087,-
Projecten Spanje € 1461,-
Onkosten Algemeen € 906,77
________
Totale Uitgaven 2014                   € 10023,36

Saldo 1 januari 2014   € 7996,57
Saldo 31 december 2014              € 5410,10
Saldo mutaties (daling)              € 2586,47

Opm: De kosten Algemeen zijn dit jaar hoger door notariskosten
tbv een statutenwijziging en digitale reparaties.

Opm: door stichtingsbestuurders zijn alle reis- en verblijfkosten,
zowel voor het buitenland (vervoer adoptiedieren) als in het
binnenland (huisbezoeken, honden halen en brengen,etc.)
ten behoeve van dieren privé gemaakt, dus niet ten laste van
de stichting.Jaar 2013


Ontvangsten

Ontvangen van derden                   1280
Ontvangen van bestuurders             2753,50

Totaal ontvangen                           4033,50

Uitgaven
Hulp individuele dieren                    1360,82
Diversen ondersteuning dieren         2461,08
Hulp aan Roemenie                        2149,98
Projecten Sierra Nevada                   150
Projecten Ladridos Vagabundos         1755,-
Bank- en stichtingskosten                   143,76

Totaal Uitgaven                             8020,64

Saldo 31 december 2013                 7996,57
Saldo 1 januari 2013               11983,71
saldo mutaties                               3987,14


Opm: door stichtingsbestuurders zijn alle reis- en verblijfkosten,
zowel voor het buitenland (vervoer adoptiedieren) als in het
binnenland (huisbezoeken, honden halen en brengen,etc.)
ten behoeve van dieren privé gemaakt, dus niet ten laste van de stichting.Jaar 2012


Ontvangen van derden 3790
Ontvangen donateur uit Fryslan 300
Ontvangen bestuurders prive 17015
Ontvangen van donateurs sinds oproep 340
_______
21445

Uitgaven
Hulp individuele dieren 4468,44
Projecten refugio Sierra Nevada             1965
Projecten Ladridos Vagabundos 3225
Bank- en stichtingskosten 243,35
________
9901,79
Saldo mutaties 31 dec 2012     11543,21
Saldo 31 dec 2012    11983,71
Saldo 1 jan 2012         440,50Opm: door stichtingsbestuurders zijn alle reis- en verblijfkosten, zowel voor het buitenland (vervoer adoptiedieren) als in het binnenland (huisbezoeken, honden halen en brengen,etc.) ten behoeve van dieren privé gemaakt, dus niet ten laste van de stichting.
Adoptiegelden zijn ten goede gekomen aan de refugio's en aan kosten voor dierenartsen ter plekkeJaar 2011
Vóór 7 maart 2011 steunden de stichtingsbestuurders al eerder het project nieuwbouw refugio Monachil met een bedrag van € 11000,-. Uiteraard staat dat niet in de boeken van de later opgerichte stichting.

Vanaf 7 maart:Financieel Jaarverslag

 


Ontvangsten 2011


 

Van derden (w.o. adopties)

1250

Van Scherder Meerhoff

9600

Van Plantinga de Ruiter

8567,34


Totaal

19417,34


Uitgaven 2011

 

Onkosten

493,02

Adoptiekosten

1985

Project Monachil

14775

Projecten Sierra Nevada

465

Project Individ. Honden

1000

Project Roemeense Honden

258,82


Totaal

18976,84


Saldo per 31 dec 2011

440,50

De algemen kosten werden hoofdzakelijk veroorzaakt door de oprichting van de stichting: notaris, website en Kamer van Koophand el.

De cijfers vab 2011 zijn alsnog iets bijgesteld, omdat reiskosten, die privé zijn gedragen als inkomsten waren meegeteld. Nu zijn alle privé gedragen kosten buiten de stichting gehouden.