Vrijwilligerswerk voor ANBI-stichting Esperanza Hoop voor Honden

Esperanza start met ingang van 2015 met de regeling voor vrijwilligerswerk. De vrijwilligers van Esperanza verrichten werk als opvanger.

De fiscale maxima daarvoor zijn: een uurloon van € 5,- per uur, een maandloon van € 180,- en een jaarloon van € 1800,-. Het loon is op basis van urenregistratie van een opvanger van de daadwerkelijk gewerkte uren in principe betaalbaar. De vrijwilliger kan echter beslissen het betaalbare loon weer aan de stichting te doneren. De betreffende financiele transacties kunnen dan achterwege blijven.

Op basis van de door de vrijwilliger en de penningmeester ondertekende werkbriefjes, wordt eens per jaar ten behoeve van de vrijwilliger en de administratie van de stichting een jaaropgave opgemaakt.

Voor vrijwilligers en bestuurders geldt tevens de regeling van reiskosten voor zover het reizen betreft, die directe hulp aan honden of hondenmaterialen betekent. Dat geldt alleen voor autokosten binnen Nederland tegen het door de belasting vastgestelde tarief van € 0,21 per km. Voor één van de vrijwilligers geldt een vergoeidng van € 20,- per maand voor communicatiemiddelen. Alle internationale reis- en verblijfkosten door bestuurders of vrijwilligers gemaakt worden privé betaald. Het staat de ontvanger vrij de gemaakte en door de stichting verschuldigde kosten aan de stichting te doneren.